Doorvoeringen brandwerend afdichten

Bij onze inspecties van verschillende gebouwen in heel Vlaanderen, merken we vaak dat brandwerende compartimenten niet op de juiste manier, of zelfs helemaal niet brandwerend zijn afgedicht. Dit is een belangrijk aandachtspunt, omdat brandwerende doorvoeringen en afdichtingen juist voorkomen dat vuur en rook zich via voegen en gaten doorheen het gebouw verspreiden.

Als brandwerende doorvoeringen niet correct zijn geplaatst, kan dit het hele brandveiligheidsconcept van het gebouw in gevaar brengen. Het is dus essentieel om deze doorvoeringen correct af te sluiten en zo de brandveiligheid van het gebouw te waarborgen.

Afdichting van doorvoering na een brand
Home>Doorvoeringen

Doorvoeringen brandwerend afdichten

Bij onze inspecties van verschillende gebouwen in heel Vlaanderen, merken we vaak dat brandwerende compartimenten niet op de juiste manier, of zelfs helemaal niet brandwerend zijn afgedicht. Dit is een belangrijk aandachtspunt, omdat brandwerende doorvoeringen en afdichtingen juist voorkomen dat vuur en rook zich via voegen en gaten doorheen het gebouw verspreiden.

Als brandwerende doorvoeringen niet correct zijn geplaatst, kan dit het hele brandveiligheidsconcept van het gebouw in gevaar brengen. Het is dus essentieel om deze doorvoeringen correct af te sluiten en zo de brandveiligheid van het gebouw te waarborgen.

Wat zijn brandwerende doorvoeringen?

Brandwerende doorvoeringen zijn speciale constructies die worden toegepast in gebouwen om te voorkomen dat vuur en rook zich via openingen, zoals voegen en gaten in wanden, vloeren en plafonds, kunnen verspreiden. Deze doorvoeringen worden aangebracht op plaatsen waar kabelgoten, buizen, leidingen of andere installaties door de brandcompartimenten gaan.

Wat zegt de Belgische wetgeving over afdichting van doorvoeringen

De Belgische wetgeving is streng als het gaat om brandveiligheid in gebouwen en stelt duidelijke eisen aan brandwerende dichtingen. Het naleven van deze voorschriften belangrijk om de impact van een brand te minimaliseren en een veilige omgeving te creëren voor bewoners, werknemers en bezoekers van gebouwen.

Op 20 mei 2022 werden er belangrijke veranderingen doorgevoerd in de brandveiligheidswetgeving voor nieuwe gebouwen. Een van deze veranderingen is dat er nu verschillende oplossingen zijn toegelaten om in middelhoge gebouwen een lift en een binnentrap als één geheel brandwerend te omsluiten, in plaats van dat deze steeds afzonderlijk te moeten compartimenteren.

Kabeldoorvoering Dichten Brandwerend

Brandwerende afdichting van kabeldoorvoering

Hoe gaan wij te werk?

Doorvoeringen afdichten gebeurt d.m.v. verschillende technieken, zoals het plaatsen van manchetten, kitten, aanbrengen van brandwerende verf, mortelbespuitingen en/of intumescerende materialen die opzwellen bij blootstelling aan hitte. Wij hebben voor elk brandwerende afdichting de juiste oplossing en de nodige expertise.

Doorvoering Brandwerend Rei Projects

Doorvoering Brandwerend Rei Projects

Voordat we aan de slag gaan, voeren we een grondige inspectie uit om de unieke behoeften van jouw project te bepalen. We beoordelen welke technieken en materialen het meest geschikt zijn voor jouw brandwerende doorvoeringen en afdichtingen, inclusief het gebruik van brandwerende rotswolplaten. Zo leggen we de basis voor een brandveiliger gebouw.
Na de inspectie ontvang je van ons een gedetailleerde offerte met een persoonlijk dossier. Hierin vind je ons advies voor de brandbeveiliging van de ondergrond, de materiaalkeuze en prijzen voor de brandwerende afdichtingen, inclusief de brandwerende rotswolplaten.
Voor de uitvoering van de brandwerende afdichtingen maken we bewust gebruik van gecertificeerde producten, zoals brandwerende rotswolplaten. Deze platen worden zorgvuldig voorbehandeld en bieden uitstekende brandveiligheid. De doorvoeren worden nauwkeurig afgewerkt met een brandwerende coating.
Onze brandwerende afdichtingen zorgen niet alleen voor brandveiligheid, maar zijn ook lucht- en rookdicht. Door alle kieren en naden af te dichten, verbetert de luchtkwaliteit en bespaar je op energiekosten.

Waarom brandwerende doorvoeringen en afdichtingen belangrijk zijn

Brandwerende doorvoeringen en afdichtingen zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat vuur en rook zich niet verder verspreiden via voegen en gaten in de muur. Bij een brand is het van cruciaal belang dat de doorvoeren van kabelgoten, buizen en leidingen luchtdicht en rookdicht zijn. Zo voorkom je dat vuur wordt aangewakkerd door zuurstof en dat rook zich doorheen het gebouw verspreidt. Brandwerende doorvoeringen en afdichtingen dragen bij aan een veilige evacuatie tijdens een noodsituatie.

doorvoering brandwerend afgedicht

Doorvoering brandwerend afgedicht

Wat zijn brandwerende doorvoeringen?

Brandwerende doorvoeringen zijn speciale constructies die worden toegepast in gebouwen om te voorkomen dat vuur en rook zich via openingen, zoals voegen en gaten in wanden, vloeren en plafonds, kunnen verspreiden. Deze doorvoeringen worden aangebracht op plaatsen waar kabelgoten, buizen, leidingen of andere installaties door de brandcompartimenten gaan.

Wat zegt de Belgische wetgeving over afdichting van doorvoeringen

De Belgische wetgeving is streng als het gaat om brandveiligheid in gebouwen en stelt duidelijke eisen aan brandwerende dichtingen. Het naleven van deze voorschriften belangrijk om de impact van een brand te minimaliseren en een veilige omgeving te creëren voor bewoners, werknemers en bezoekers van gebouwen.

Op 20 mei 2022 werden er belangrijke veranderingen doorgevoerd in de brandveiligheidswetgeving voor nieuwe gebouwen. Een van deze veranderingen is dat er nu verschillende oplossingen zijn toegelaten om in middelhoge gebouwen een lift en een binnentrap als één geheel brandwerend te omsluiten, in plaats van dat deze steeds afzonderlijk te moeten compartimenteren.

Brandwerende dichting van kabeldoorvoer

Brandwerende dichting van kabeldoorvoer

Brandwerende afdichting van kabeldoorvoer

Effect van brandwerende doorvoering in beschermen van kabels

doorvoering brandwerend

Hoe gaan wij te werk?

Doorvoeringen afdichten gebeurt d.m.v. verschillende technieken, zoals het plaatsen van manchetten, kitten, aanbrengen van brandwerende verf, mortelbespuitingen en/of intumescerende materialen die opzwellen bij blootstelling aan hitte. Wij hebben voor elk brandwerende afdichting de juiste oplossing en de nodige expertise.

Stap 1: Inspectie vooraf

Voordat we aan de slag gaan, voeren we een grondige inspectie uit om de unieke behoeften van jouw project te bepalen. We beoordelen welke technieken en materialen het meest geschikt zijn voor jouw brandwerende doorvoeringen en afdichtingen, inclusief het gebruik van brandwerende rotswolplaten. Zo leggen we de basis voor een brandveiliger gebouw.

Stap 2: Opmaak van offerte en dossier

Na de inspectie ontvang je van ons een gedetailleerde offerte met een persoonlijk dossier. Hierin vind je ons advies voor de brandbeveiliging van de ondergrond, de materiaalkeuze en prijzen voor de brandwerende afdichtingen, inclusief de brandwerende rotswolplaten.

Stap 3: Brandwerende Afdichtingen Plaatsen

Voor de uitvoering van de brandwerende afdichtingen maken we bewust gebruik van gecertificeerde producten, zoals brandwerende rotswolplaten. Deze platen worden zorgvuldig voorbehandeld en bieden uitstekende brandveiligheid. De doorvoeren worden nauwkeurig afgewerkt met een brandwerende coating.

Stap 4: Lucht- en rookdichte afdichting

Onze brandwerende afdichtingen zorgen niet alleen voor brandveiligheid, maar zijn ook lucht- en rookdicht. Door alle kieren en naden af te dichten, verbetert de luchtkwaliteit en bespaar je op energiekosten.

Waarom brandwerende doorvoeringen en afdichtingen belangrijk zijn

Brandwerende doorvoeringen en afdichtingen zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat vuur en rook zich niet verder verspreiden via voegen en gaten in de muur. Bij een brand is het van cruciaal belang dat de doorvoeren van kabelgoten, buizen en leidingen luchtdicht en rookdicht zijn. Zo voorkom je dat vuur wordt aangewakkerd door zuurstof en dat rook zich doorheen het gebouw verspreidt. Brandwerende doorvoeringen en afdichtingen dragen bij aan een veilige evacuatie tijdens een noodsituatie.

Hoe voeren we een brandwerende dichting uit?

REI Projects maken we vaak gebruik van brandwerende rotswolplaten voor het afdichten van doorvoeringen. Deze platen worden zorgvuldig voorbehandeld en bieden een uitstekende brandweerstand. Daarnaast werken we ook kabelgoten, buizen en leidingen nauwkeurig af met een brandwerende coating, om zo de brandwerende doorvoeringen op een efficiënte manier realiseren.

Maar iedere situatie is anders en alles hangt af van het wanddtype en wat er precies doorheen de wand gaat. Zo kan er naast brandwerende beplating ook worden geopteerd voor opbouwmanchetten, inbouwmanchetten, gips- of cementmortel, kitten, rotswolisolatie of isolatieschalen.

Onze aanpak is op maat gemaakt en begint steeds met een grondige analyse ter plaatse door een van onze brandexperts. Voor iedere doorvoer ontwikkelen we een technische uitvoeringsfiche met specifieke technieken en vereiste brandattesten. Die kan je ten allen tijde bekijken via onze REI Sealings App.

doorvoeringen bekijken in Sealings app

Enkele van onze

meest gestelde vragen

REI Projects maken we vaak gebruik van brandwerende rotswolplaten (Rockwool) voor het afdichten van doorvoeringen. Deze platen worden zorgvuldig voorbehandeld en bieden een uitstekende brandweerstand. Daarnaast werken we ook kabelgoten, buizen en leidingen nauwkeurig af met een brandwerende coating, om zo de brandwerende doorvoeringen op een efficiënte manier realiseren.

Maar iedere situatie is anders en alles hangt af van het wanddtype en wat er precies doorheen de wand gaat. Zo kan er naast brandwerende beplating ook worden geopteerd voor opbouwmanchetten, inbouwmanchetten, gips- of cementmortel, kitten, rotswolisolatie of isolatieschalen.

Onze aanpak is op maat gemaakt en begint steeds met een grondige analyse ter plaatse door een van onze brandexperts. Voor iedere doorvoer ontwikkelen we een technische uitvoeringsfiche met specifieke technieken en vereiste brandattesten. Die kan je ten allen tijde bekijken via onze REI Sealings App.

Brandwerende afdichtingen van kabelgoten, buizen en leidingen zijn essentieel voor het handhaven van de vereiste brandcompartimentering tussen verschillende ruimtes en vluchtwegen. Hierdoor wordt een veilige evacuatie tijdens een brand gegarandeerd. Bovendien werken wij alleen met gecertificeerde materialen die uitgebreide tests hebben ondergaan en zijn gecontroleerd op hun brandwerende eigenschappen. Daardoor zijn we er altijd zeker van dat ze voldoen aan de strengste normen en voorschriften en volledig lucht- en rookdicht zijn.

Passieve brandbeveiliging verwijst naar structurele maatregelen en materialen die zijn ontworpen om de verspreiding van vuur, rook en warmte te vertragen of te voorkomen. Dit omvat brandwerende materialen en constructietechnieken die de integriteit van een gebouw behouden tijdens een brand. Actieve brandbeveiliging omvat daarentegen systemen zoals sprinklers, brandalarmsystemen en brandblussers.

Brandwerende doorvoeringen dragen bij aan passieve brandbeveiliging door de verspreiding van vuur en rook via openingen in muren, vloeren en plafonds te beperken. Ze voorkomen dat een brand zich snel verspreidt naar aangrenzende ruimtes, waardoor kostbare tijd wordt gewonnen voor evacuatie en het beperken van schade.

Hoewel de initiële investering in brandwerende doorvoeringen misschien hoger lijkt, kunnen ze op lange termijn kostenbesparingen opleveren. Doorvoeringen die correct zijn afgedicht, voorkomen de snelle verspreiding van brand en rook, waardoor de schade aan eigendommen en infrastructuur wordt beperkt. Dit kan leiden tot lagere herstel- en renovatiekosten na een brand.

Bovendien dragen goed geïnstalleerde brandwerende doorvoeringen bij aan het behoud van de structurele integriteit van een gebouw, wat op lange termijn reparaties en vervanging van materialen kan verminderen. Verder kunnen brandwerende doorvoeringen bijdragen aan verzekeringspremies, aangezien verzekeringsmaatschappijen vaak gunstigere tarieven bieden voor gebouwen met een goede brandveiligheid.

Om de effectiviteit van brandwerende doorvoeringen te controleren, kun je regelmatig visuele inspecties uitvoeren. Let op eventuele tekenen van beschadiging, zoals losse materialen, scheuren, openingen of ontbrekende afdichtingen rond doorvoeringen. Zorg ervoor dat alle doorvoeringen zijn afgedicht volgens de aanbevolen normen en dat er geen potentiële zwakke plekken zijn waar vuur en rook kunnen binnendringen.

Daarnaast is het raadzaam om periodiek een professionele inspectie te laten uitvoeren door experts op het gebied van brandveiligheid. Wij kunnen geavanceerde tests uitvoeren om de brandwerendheid van doorvoeringen te beoordelen en eventuele problemen tijdig op te sporen.

Elke omgeving heeft zijn eigen specifieke behoeften en eisen op het gebied van brandveiligheid. Bij kantoorgebouwen moet bijvoorbeeld worden gezorgd voor een goede afdichting van doorvoeringen in scheidingswanden tussen kantoren en gangen.

In industriële faciliteiten is het belangrijk om rekening te houden met de aard van de materialen die worden verwerkt en de aanwezigheid van potentieel ontvlambare stoffen. Woongebouwen vereisen dan weer specifieke aandacht voor brandwerende afdichting van doorvoeringen in gemeenschappelijke ruimtes en tussen verschillende wooneenheden.

Het is raadzaam om samen te werken met experts op het gebied van brandveiligheid die bekend zijn met de specifieke behoeften van verschillende gebouwtypen om ervoor te zorgen dat de brandwerende doorvoeringen op de juiste manier worden geïntegreerd.

Samenwerken met REI Projects?

Met meer dan 15 jaar ervaring in het uitvoeren van hoogwaardige brandwerende afdichtingsoplossingen door heel Vlaanderen, is REI Projects dé toonaangevende expert op het gebied van brandveiligheid. Vertrouw op ons ervaren team van brandexperts, die zich inzetten voor de hoogste standaard in brandveiligheid. Neem vandaag nog contact met ons op voor een grondige inspectie van uw project en ontvang een vrijblijvende offerte. Samen zorgen we voor een veiligere toekomst van uw gebouw en de mensen die erin verblijven.

Samenwerken met REI Projects

Met meer dan 15 jaar ervaring in het uitvoeren van hoogwaardige brandwerende afdichtingsoplossingen door heel Vlaanderen, is REI Projects dé toonaangevende expert op het gebied van brandveiligheid. Vertrouw op ons ervaren team van brandexperts, die zich inzetten voor de hoogste standaard in brandveiligheid. Neem vandaag nog contact met ons op voor een grondige inspectie van uw project en ontvang een vrijblijvende offerte. Samen zorgen we voor een veiligere toekomst van uw gebouw en de mensen die erin verblijven.