ONZE GIDS NAAR PASSIEVE BRANDBEVEILIGING

Passieve brandbeveiliging is een essentieel onderdeel van ieder gebouw. Brandveiligheid omvat alle maatregelen en acties die worden genomen om het gevaar op brand te voorkomen, de schade te beperken, slachtoffertes te vermijden en hulpdiensten een veilige interventie te laten uitvoeren. REI Projects specialiseert zich in passieve brandbeveiliging.

En daar vertellen we je hieronder graag wat meer over!

Onze gids naar passieve brandbeveiliging

Passieve brandbeveiliging is een essentieel onderdeel van ieder gebouw. Brandveiligheid omvat alle maatregelen en acties die worden genomen om het gevaar op brand te voorkomen, de schade te beperken, slachtoffertes te vermijden en hulpdiensten een veilige interventie te laten uitvoeren. REI Projects specialiseert zich in passieve brandbeveiliging.

Wat zegt de
wetgeving over
brandveiligheid

In België zijn er 3 niveaus verantwoordelijk voor de reglementering rond brandbranveiligheid. De federale regering, de gewesten en gemeenschappen en de gemeentes. Waar de federale regering vooral bevoegd is voor de basisnormen, zullen de gewesten en gemeenschappen en de gemeentes specifieke veiligheidsvoorschriften opleggen, rekening houdend met de bestemming van het gebouw.

In dit bericht lees je meer over de verschillen tussen de federale, gewestelijke en gemeentelijke wetgeving rond (passieve) brandbeveiliging.

De Belgische wetgeving rond brandveiligheid

In België zijn er 3 niveaus verantwoordelijk voor de reglementering rond brandbranveiligheid. De federale regering, de gewesten en gemeenschappen en de gemeentes. Waar de federale regering vooral bevoegd is voor de basisnormen, zullen de gewesten en gemeenschappen en de gemeentes specifieke veiligheidsvoorschriften opleggen, rekening houdend met de bestemming van het gebouw.

In dit bericht lees je meer over de verschillen tussen de federale, gewestelijke en gemeentelijke wetgeving rond (passieve) brandbeveiliging.

Actieve vs passieve brandbeveiliging

De goede brandbescherming vereist zowel passieve als actieve maatregelen. Onder actieve brandbeveiliging verstaan we alle ingrepen die een rol spelen in het detecteren en blussen van een brand. Denk daarbij aan rookmelders, sproeisystemen en brandblussers.

Passieve brandbeveiliging, ook wel Passive Fire Protection (PFP) genoemd, heeft daarentegen niet zozeer betrekking op het blussen van de brand. Passieve brandbeveiliging draait om het beheersen en compartimenteren van de vuurhaard, het garanderen van veilige vluchtwegen en het behouden van de stabiliteit van het gebouw.

Een korte geschiedenis

over de Belgische brandwetgeving

22 mei 1967 was een donkere dag in onze Belgische geschiedenis, want dat is de dag dat er een drama plaatsvond in de toenmalige ‘Innovation’ in Brussel. De winkel brandde volledig af en er stierven 300 mensen; de dodelijkste brand die België ooit gekend heeft.

Hoe kon dit gebeuren?

Doordat er in de jaren ’60 nog geen (uitgebreide) brandwetgeving bestond, was de winkel onvoldoende beschermd tegen brand. De brand verspreidde zich snel door de vele brandbare materialen en ook de giftige rook verspreidde zich via voegen, spleten en kokers doorheen heel het gebouw. De vlammenzee zette het complex in lichterlaaie en kostte zo het leven aan 300 mensen.

Wat was het gevolg van dit drama?

Ons land was in rouw en besefte dat dit soort tragedies in de toekomst voorkomen moeten worden. De ramp zorgde voor grote veranderingen in zowel de organisatie van interventiediensten als in de regelgeving rond brandpreventie. De politiek besefte eindelijk dat brandveiligheid nodig was en de bijkomende economische kosten die daarbij kwamen kijken geen drempel mochten vormen. De wetsontwerpen rond brandveiligheid kwamen in een versnelling, waardoor de regelgeving rond (passieve) brandbeveiliging is ontstaan. En die evolueert vandaag nog steeds.

De geschiedenis van de brandwetgeving

22 mei 1967 was een donkere dag in onze Belgische geschiedenis, want dat is de dag dat er een drama plaatsvond in de toenmalige ‘Innovation’ in Brussel. De winkel brandde volledig af en er stierven 300 mensen; de dodelijkste brand die België ooit gekend heeft.

Hoe kon dit gebeuren?

Doordat er in de jaren ’60 nog geen (uitgebreide) brandwetgeving bestond, was de winkel onvoldoende beschermd tegen brand. De brand verspreidde zich snel door de vele brandbare materialen en ook de giftige rook verspreidde zich via voegen, spleten en kokers doorheen heel het gebouw. De vlammenzee zette het complex in lichterlaaie en kostte zo het leven aan 300 mensen.

Wat was het gevolg van dit drama?

Ons land was in rouw en besefte dat dit soort tragedies in de toekomst voorkomen moeten worden. De ramp zorgde voor grote veranderingen in zowel de organisatie van interventiediensten als in de regelgeving rond brandpreventie. De politiek besefte eindelijk dat brandveiligheid nodig was en de bijkomende economische kosten die daarbij kwamen kijken geen drempel mochten vormen. De wetsontwerpen rond brandveiligheid kwamen in een versnelling, waardoor de regelgeving rond (passieve) brandbeveiliging is ontstaan. En die evolueert vandaag nog steeds.

REI Projects is FISQ gecertifieerd
REI Projects is ISIB-plaatser van brandwerende deuren

Twee soorten brandbescherming

het verschil tussen passieve en actieve brandbeveiliging

De goede brandbescherming vereist zowel passieve als actieve maatregelen. Onder actieve brandbeveiliging verstaan we alle ingrepen die een rol spelen in het detecteren en blussen van een brand. Denk daarbij aan rookmelders, sproeisystemen en brandblussers.

Passieve brandbeveiliging, ook wel Passive Fire Protection (PFP) genoemd, heeft daarentegen niet zozeer betrekking op het blussen van de brand. Passieve brandbeveiliging draait om het beheersen en compartimenteren van de vuurhaard, het garanderen van veilige vluchtwegen en het behouden van de stabiliteit van het gebouw.

Terminologie rondom brandveiligheid

Brandweerstand betekent simpelweg: hoe lang duurt het voordat de brand zich verspreidt tussen afzonderlijke ruimtes of verdiepingen in je gebouw. Hoe hoger de brandweerstand, hoe langer de brand kan tegengehouden worden. Hoe lager de brandweerstand, hoe sneller de brand zich kan verspreiden. Deze classificatie drukken we vaak in minuten uit die staan voor de maximale tijd. Binnen die tijd is het mogelijk om mensen op een veilige manier worden geëvacueerd. 

Niet-brandbare of onbrandbare materialen zijn materialen die kortweg niet bijdragen aan een brand. Volgens het Euro-brandklassesysteem is klasse A1 onbrandbaar, klasse A2 praktisch onbrandbaar en klasse B heel moeilijk brandbaar. 

Brandbare materialen zijn materialen die wél bijdragen aan een brand. De mate waarin ze bijdragen hangt af van hun Europees brandklassensysteem: B is heel moeilijk brandbaar en zal dus de brand minder snel verspreiden dan een F-classificatie.

Brandvertragende middelen voegen we toe aan brandbare materialen, om zo hun ontbranding te vertragen (en de brandklasse te verbeteren). Door middel van passieve brandbeveiligingstechnieken wordt de brandbaarheid vertraagd, maar niet verminderd. 

Wanneer je materiaal Euroklasse E of F heeft, dan spreken we over lichtontvlambare materialen, die dus zeer brandbaar zijn. Daardoor kunnen ze zelfs ontvlammen bij lage temperatuur. 

Ja, vaak wel. Brandwerende deuren bijvoorbeeld hebben vaak ook rookwerende eigenschappen. Ze zijn ontworpen om de doorgang van rook te beperken, wat essentieel is omdat rook inhalatie vaak de grootste bedreiging vormt bij een brand. Maar het is belangrijk om dit altijd te bespreken met een expert.

Kom hier meer te weten over de veelgestelde vragen rond brandwerende deuren.

Waarom kiezen
voor REI Projects?

Wij dragen onze expertise in onze naam, want REI is de Europese benaming voor alles wat brandweerstand is.

R staat voor resistance, stabiliteit of draagvermogen. Wij dragen dus letterlijk en figuurlijk jouw project. E staat voor étanchéité of vlamdichtheid. Onze offertes en oplossingen dichten de gaten in jouw project. I staat voor isolation of isolatie van de hitte. We isoleren jou van mogelijk problemen achteraf.

Heb je dus iemand nodig voor je passieve brandbeveiliging waarop je 100% kunt vertrouwen? Vraag dan vandaag nog een offerte aan of bel ons even op! Een van onze REI-experten staat je met alle plezier te woord.

Waarom kiezen voor REI Projects?

Wij dragen onze expertise in onze naam, want REI is de Europese benaming voor alles wat brandweerstand is.

R staat voor resistance, stabiliteit of draagvermogen. Wij dragen dus letterlijk en figuurlijk jouw project. E staat voor étanchéité of vlamdichtheid. Onze offertes en oplossingen dichten de gaten in jouw project. I staat voor isolation of isolatie van de hitte. We isoleren jou van mogelijk problemen achteraf.

Heb je dus iemand nodig voor je passieve brandbeveiliging waarop je 100% kunt vertrouwen? Vraag dan vandaag nog een offerte aan of bel ons even op! Een van onze REI-experten staat je met alle plezier te woord.