BRANDWEREND OPVULLEN VAN TECHNISCHE SCHACHTEN

Door het opvullen van technische schachten, vormen deze niet langer een gevaar voor de brandveiligheid. Onbeschermde technische kokers kunnen zich, in geval van brand, gedragen als een soort schoorsteen, waardoor ze vuur, hitte en rook niet enkel verspreiden, maar ook kunnen aanwakkeren. Het is dus belangrijk om de technieken die in de schachten lopen correct af te dichten, maar dat is bij bestaanden technieken niet altijd mogelijk. In dat geval vormt het brandwerend opvullen van technische schachten de ideale oplossing.

Technische Schachten Vullen Svt
Home>Brandwerend opvullen van technische schachten

Brandwerend opvullen van technische schachten

Door het opvullen van technische schachten, vormen deze niet langer een gevaar voor de brandveiligheid. Het is belangrijk om de technieken die in de schachten lopen correct af te dichten, maar dat is bij bestaanden technieken niet altijd mogelijk. In dat geval vormt het brandwerend opvullen van technische schachten de ideale oplossing.

Om te voorkomen dat dat ‘schoorsteeneffect’ plaatsvindt, is het belangrijk dat de schachten op een brandveilige manier worden gevuld. Dat doen we met steenwolvlokken van svt. Door middel van kleine openingen op elke verdieping, vullen we de technische schacht. Zo blijven kabels, buizen en afvoeren beschermd tegen brand.

Hoe worden technische schachten opgevuld?

Ben je niet zeker of jouw technische schachten voldoen aan de gestelde normen? Dan helpen we je graag verder. We starten altijd met een vooronderzoek en nemen met een kleine camera een kijkje in je technische schacht. We brengen daarbij in kaart of de kabels, aan- en afvoeren al dan niet zijn opgebouwd uit brandwerend materiaal, hoe hoog de schacht is en in welke staat deze verkeert.

Eens we weten hoe de vork aan de steel zit, maken we per verdieping een kleine opening waarin we de steenwolvulling blazen. De speciale blaasmachine zorgt voor de juiste druk op de stortvulling, zodat je schacht homogeen gevuld wordt.

Naast de brandwerende vulling van schachten, zou je voor de bescherming van je kokers ook kunnen kiezen voor een brandwerende vloerafscheiding. Dat zou vuurverspreiding ook voorkomen. Maar, als je gebouw er al staat, is het achteraf aanbrengen ervan is extreem duur, brengt veel ongemakken met zich mee en is in de praktijk nauwelijks haalbaar.

Steenwolvulling of inblaaswol is dus een goedkopere, snellere en properdere oplossing. Naast zijn brandwerende karakter, vormt het ook een enorme bijdrage aan de thermische en akoestische isolatie en houdt het slechte geuren tegen. En het beste van al? Steenwolvlokken als brandwerende vulling is volledig onderhoudsvrij. De korrels blijven maatvast in de gevulde installatieschacht.

Wanneer het correct afdichten van een technische schacht niet mogelijk is, dan vullen we de technische schacht op met steenwolvlokken. Door middel van kleine openingen op elke verdieping, vullen we de technische schacht. Zo blijven kabels, buizen, afvoeren en andere technieken beschermd tegen brand, en wordt de verspreiding ervan voorkomen. Zo beschermen we niet enkel je schacht, maar zorgen we ook dat het brandcompartiment weer volledig brandveilig afgeschermd is. 

Kom meer te weten over brandwerende dichtingen

JOUW VEILIGHEID,
ONZE PRIORITEIT

Technische schachten, of technische kokers, zijn ruimtes die verticaal doorheen de verschillende verdiepingen van je gebouw lopen. Ze bevatten vaak toevoerleidingen voor water en elektriciteit of afvoerleidingen riolering. Zorg dus dat je ze geen gevaar vormen voor de brandveiligheid van je gebouw.

Waarom zou je erin investeren?

Brandwerend opvullen van technische schachten

Wanneer het correct afdichten van een technische schacht niet mogelijk is, dan vullen we de technische schacht op met steenwolvlokken of inblaaswol. Door middel van kleine openingen op elke verdieping, vullen we de technische schacht. Zo blijven kabels, buizen, afvoeren en andere technieken beschermd tegen brand, en wordt de verspreiding ervan voorkomen. Zo beschermen we niet enkel je schacht, maar zorgen we ook dat het brandcompartiment weer volledig brandveilig afgeschermd is.

hoe voeren we de brandwerende vulling van schachten uit?

Brandwerende afdichting van technische schachten

Om de vulling van de technische schachten te kunnen uitvoeren, maken we kleine openingen op de verschillende verdiepingen. Die openingen moeten uiteraard terug afgedicht worden door middel van een brandwerende dichting. Zo beschermen we niet enkel je schacht, maar zorgen we ook dat het brandcompartiment weer volledig brandveilig afgeschermd is.

Waarom kiezen voor een steenwolvulling?

Steenwolvulling is dus een goedkopere, snellere en properdere oplossing. Naast het feit dat steenwol onbrandbaar is, vormt het ook een enorme bijdrage aan de thermische en akoestische isolatie en houdt het slechte geuren tegen. En het beste van al? Steenwolvlokken als brandwerende vulling is volledig onderhoudsvrij. De korrels blijven maatvast in de gevulde installatieschacht.

Technische Schachten Vullen Svt

Onze manier
van werken

Ben je niet zeker of jouw schachten voldoen aan de gestelde normen? Dan helpen we je graag verder. We starten altijd met een vooronderzoek en nemen met een kleine camera een kijkje in je technische schacht. We brengen daarbij in kaart of de kabels, aan- en afvoeren al dan niet zijn opgebouwd uit brandwerend materiaal, hoe hoog de schacht is en in welke staat deze verkeert.

We bekijken of we met brandwerende dichtingen de schacht in orde kunnen zetten volgens de Belgische normen, indien dat niet lukt dan is het vullen een laatste redmiddel. We maken dan per verdieping een kleine opening waarin we de steenwolvulling blazen. De speciale blaasmachine zorgt voor de juiste druk op de stortvulling, zodat je schacht homogeen gevuld wordt.