De herwerkte Belgische wetgeving brandwerende deuren. Dit moet je zeker weten.

Nieuwe brandwetgeving van kracht sinds 1 juli 2022

Op 1 juli ‘22 ging de nieuwe wetgeving, zoals bepaald in de herziening van het Koninklijk Besluit (KB) van 23 juni 2022, van kracht. Het nieuwe Koninklijk Besluit bevatte zowel herwerkte als enkele nieuwe regels inzake brandveiligheid. Brandoverslag via gevels en wetgeving brandwerende deuren vormden een belangrijk thema. Met de nieuwe, uitgebreide en verduidelijkte wetgeving moeten we voortaan anders gaan bouwen. Maar wat is er dan precies veranderd?

Waarom kwam er een nieuwe wetgeving brandwerende deuren?

Voor dit nieuwe besluit, stamde het meest recente Koninklijke Besluit ‘Basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen’ uit 1994. We moeten je niet vertellen dat de technologie en de manier van bouwen sinds dan niet heeft stilgestaan.

De groei en ontwikkeling van nieuwe technieken en bouwmaterialen, brengt niet enkel voordelen, maar ook risico’s met zich mee. Die risico’s waren nog niet opgenomen in de wetgeving of de verschillende updates aan het KB die plaatsvonden tussen 1994 en 2016. Daardoor was er nood aan een nieuwe, duidelijke en uitgebreidere wetgeving inzake brandveiligheid van gebouwen.

Wat is er precies veranderd?

De belangrijkste veranderingen vinden we op het vlak van brandoverslag via gevels en het gebruik van (al dan niet automatisch sluitende) branddeuren. Het KB scherpt de regels omtrent brandvoortplanting via het gevelsysteem bij middelhoge en hoge gebouwen aan, waardoor bouwbedrijven voortaan enkel nog met onbrandbare materialen mogen werken. Zowel voor de bekleding als de isolatie.

Wat zegt de wetgeving brandwerende deuren?

Ook de voorschriften rond brandwerende deuren werden in het KB onder handen genomen. Voor nieuwe bouwaanvragen zullen de brandwerende deuren moeten beantwoorden aan de norm NBN EN-13501-2 en zullen ze een EI1-label moeten dragen. In gebouwen die vallen onder een oudere bouwtoelating, mogen zowel Rf-deuren volgens de oude norm NBN 713.020 worden geplaatst als deze volgens de nieuwe norm.

Wat is het verschil tussen EI1 en EI2 brandwerende binnendeuren?

Belgische brandwerende deuren voldoen aan de strengste Europese normen, die wordt aangegeven via de classificatie EI130 of EI160. Sommige omringende van ons omringende landen hanteren EI2of EW classificaties, waarachter minder strenge testmethodes zitten. Het is dus steeds belangrijk na te gaan dat de correcte deuren geïnstalleerd worden.

wetgeving brandwerende binnendeuren - illustratie

Wat verandert er wanneer je wil bouwen?

Vraag je nu (na 1 juli 2022) je bouwvergunning aan? Dan zal je ervoor moeten zorgen dat je bouwplannen aan dit nieuwe Koninklijke Besluit voldoen. Wees je ervan bewust dat er naast de Europese Wetgeving, ook een regionale wetgeving door de Gewesten en Gemeenschappen van kracht is voor zorginstellingen, rusthuizen en hotels. Die kunnen nog bijkomende voorschriften opleggen.

Start je van scratch? Dan kun je ervoor kiezen om in je bouwplan meteen te kiezen voor materialen van klasse A. Materialen van klasse A voldoen namelijk sowieso aan de gestelde eisen. Bouw je met materialen buiten klasse A? Dan zal je ervoor moeten zorgen dat je bijkomende brandbeveiliging plaatst, zoals brandwerende omkastingen of het brandwerend afdichten van doorvoeren. Zo kan je gebouw ook zonder Klasse A materiaal voldoen aan de gestelde normen.

Voor de brandwerende binnendeuren zul je in je nieuwe bouwplan steeds moeten kiezen voor EI1-deuren. Was je bouwvergunning al ingediend voor 1 juli 2022, maar start je bouwproces pas later? Dan heb je nog steeds de keuze tussen EI1-deuren en Rf-deuren, al is onze keuze snel gemaakt.

Hoe REI Projects omgaat met de wetgeving brandwerende deuren

Jaarlijks vinden er nog veel te veel bedrijfsbranden plaats. Daarom zijn wij zeer blij met de nieuwe voorschriften. Wij werken al jaren met de de producten van Rockwool. Die brandwerende isolatie is niet enkel onbrandbaar (zoals het KB voorschrijft), maar veroorzaakt bovendien nauwelijks of geen rook en toxische gassen. Dat is belangrijk, aangezien rook nog steeds meer mensen doodt dan vuur.

Doordat Rotswol gemaakt is uit het vulkanisch gesteente basalt, kan het extreem hoge temperaturen verdragen – tot ver boven de 1.000°C. Dat is de reden dat Rotswol de classificatie A1 draagt.

Waarom kiezen voor brandwerende deuren volgens nieuwe wetgeving?

Met de recente implementatie van de nieuwe brandwetgeving, is het kiezen voor brandwerende deuren volgens de voorgeschreven normen een cruciale stap voor een veilig en zorgeloos bouwproces. Deze deuren bieden niet alleen wettelijke naleving, maar ze brengen ook aanzienlijke voordelen met zich mee voor jou en jouw project.

  1. Veiligheid Eerst: Brandwerende deuren, conform de NBN EN-13501-2 norm met EI1-label, bieden een extra beschermingslaag tegen de snelle verspreiding van vuur. Hierdoor wordt de veiligheid van bewoners, werknemers en eigendommen versterkt.
  2. Compliance Zonder Gedoe: Door vanaf het begin te kiezen voor brandwerende deuren die voldoen aan de nieuwe wetgeving, vermijd je latere complicaties en herstelwerkzaamheden. Dit bespaart niet alleen tijd, maar zorgt er ook voor dat jouw project naadloos aansluit op de geldende normen.
  3. Energie-efficiëntie: De wetgeving brandwerende deuren zorgt er daarnaast ook voor dat de brandwerende deuren die je kiest bijdragen aan energie-efficiëntie. Ze helpen warmteverlies te verminderen, waardoor je niet alleen voldoet aan de wetgeving maar ook bespaart op energiekosten op de lange termijn.
  4. Waardevermeerdering: Een investering in brandwerende deuren verhoogt de waarde van jouw gebouw. Toekomstige eigenaren en huurders zullen gerustgesteld zijn door de ingebouwde deuren die voldoen aan de wetgeving brandwerende deuren, wat de waarde en aantrekkelijkheid van het pand vergroot.
  5. Geruststellende Duurzaamheid: Brandwerende deuren, zoals die met het EI1-label, garanderen duurzaamheid en betrouwbaarheid. Dit biedt gemoedsrust, wetende dat je hebt geïnvesteerd in hoogwaardige, langdurige oplossingen.

Door te kiezen voor brandwerende deuren die voldoen aan de nieuwe wetgeving, investeer je niet alleen in naleving maar ook in de langetermijnvoordelen die deze deuren met zich meebrengen. Maak van jouw project een symbool van veiligheid, efficiëntie en waarde door de juiste brandwerende deuren te integreren.

Interesse om samen jouw project te laten voldoen aan de nieuwe wetgeving brandwerende deuren? We staan je met alle plezier bij!

Contacteer een van onze experten

nood aan onze oplossingen?

Soms is het interessant om verder te denken dan wat de wetgeving vraagt, REI projects helpt jou daar graag mee. Neem contact met ons op of bekijk onze referenties.

Nood aan een van onze brandveilige oplossingen?