Enkele van onze

meest gestelde vragen

REI Projects maken we vaak gebruik van brandwerende rotswolplaten (Rockwool) voor het afdichten van doorvoeringen. Deze platen worden zorgvuldig voorbehandeld en bieden een uitstekende brandweerstand. Daarnaast werken we ook kabelgoten, buizen en leidingen nauwkeurig af met een brandwerende coating, om zo de brandwerende doorvoeringen op een efficiënte manier realiseren.

Maar iedere situatie is anders en alles hangt af van het wanddtype en wat er precies doorheen de wand gaat. Zo kan er naast brandwerende beplating ook worden geopteerd voor opbouwmanchetten, inbouwmanchetten, gips- of cementmortel, kitten, rotswolisolatie of isolatieschalen.

Onze aanpak is op maat gemaakt en begint steeds met een grondige analyse ter plaatse door een van onze brandexperts. Voor iedere doorvoer ontwikkelen we een technische uitvoeringsfiche met specifieke technieken en vereiste brandattesten. Die kan je ten allen tijde bekijken via onze REI Sealings App.

Brandwerende afdichtingen van kabelgoten, buizen en leidingen zijn essentieel voor het handhaven van de vereiste brandcompartimentering tussen verschillende ruimtes en vluchtwegen. Hierdoor wordt een veilige evacuatie tijdens een brand gegarandeerd. Bovendien werken wij alleen met gecertificeerde materialen die uitgebreide tests hebben ondergaan en zijn gecontroleerd op hun brandwerende eigenschappen. Daardoor zijn we er altijd zeker van dat ze voldoen aan de strengste normen en voorschriften en volledig lucht- en rookdicht zijn.

Passieve brandbeveiliging verwijst naar structurele maatregelen en materialen die zijn ontworpen om de verspreiding van vuur, rook en warmte te vertragen of te voorkomen. Dit omvat brandwerende materialen en constructietechnieken die de integriteit van een gebouw behouden tijdens een brand. Actieve brandbeveiliging omvat daarentegen systemen zoals sprinklers, brandalarmsystemen en brandblussers.

Brandwerende doorvoeringen dragen bij aan passieve brandbeveiliging door de verspreiding van vuur en rook via openingen in muren, vloeren en plafonds te beperken. Ze voorkomen dat een brand zich snel verspreidt naar aangrenzende ruimtes, waardoor kostbare tijd wordt gewonnen voor evacuatie en het beperken van schade.

Hoewel de initiële investering in brandwerende doorvoeringen misschien hoger lijkt, kunnen ze op lange termijn kostenbesparingen opleveren. Doorvoeringen die correct zijn afgedicht, voorkomen de snelle verspreiding van brand en rook, waardoor de schade aan eigendommen en infrastructuur wordt beperkt. Dit kan leiden tot lagere herstel- en renovatiekosten na een brand.

Bovendien dragen goed geïnstalleerde brandwerende doorvoeringen bij aan het behoud van de structurele integriteit van een gebouw, wat op lange termijn reparaties en vervanging van materialen kan verminderen. Verder kunnen brandwerende doorvoeringen bijdragen aan verzekeringspremies, aangezien verzekeringsmaatschappijen vaak gunstigere tarieven bieden voor gebouwen met een goede brandveiligheid.

Om de effectiviteit van brandwerende doorvoeringen te controleren, kun je regelmatig visuele inspecties uitvoeren. Let op eventuele tekenen van beschadiging, zoals losse materialen, scheuren, openingen of ontbrekende afdichtingen rond doorvoeringen. Zorg ervoor dat alle doorvoeringen zijn afgedicht volgens de aanbevolen normen en dat er geen potentiële zwakke plekken zijn waar vuur en rook kunnen binnendringen.

Daarnaast is het raadzaam om periodiek een professionele inspectie te laten uitvoeren door experts op het gebied van brandveiligheid. Wij kunnen geavanceerde tests uitvoeren om de brandwerendheid van doorvoeringen te beoordelen en eventuele problemen tijdig op te sporen.

Elke omgeving heeft zijn eigen specifieke behoeften en eisen op het gebied van brandveiligheid. Bij kantoorgebouwen moet bijvoorbeeld worden gezorgd voor een goede afdichting van doorvoeringen in scheidingswanden tussen kantoren en gangen.

In industriële faciliteiten is het belangrijk om rekening te houden met de aard van de materialen die worden verwerkt en de aanwezigheid van potentieel ontvlambare stoffen. Woongebouwen vereisen dan weer specifieke aandacht voor brandwerende afdichting van doorvoeringen in gemeenschappelijke ruimtes en tussen verschillende wooneenheden.

Het is raadzaam om samen te werken met experts op het gebied van brandveiligheid die bekend zijn met de specifieke behoeften van verschillende gebouwtypen om ervoor te zorgen dat de brandwerende doorvoeringen op de juiste manier worden geïntegreerd.