BRANDWERENDE DOORVOERINGEN EN AFDICHTINGEN in regio Antwerpen

Tijdens onze inspecties in Antwerpen (maar ook daarbuiten), valt het ons op dat brandwerende compartimenten vaak onvoldoende of zelfs helemaal niet brandwerend zijn afgedicht. Dat vormt een kritiek aandachtspunt, vooral omdat de juiste brandwerende doorvoeringen essentieel zijn om te voorkomen dat vuur en rook zich via openingen en kieren door het gebouw verspreiden.

Onjuiste plaatsing van brandwerende doorvoeringen kan het algehele brandveiligheidsconcept van een gebouw ernstig in gevaar brengen. Daarom is het van levensbelang om deze doorvoeringen op de juiste wijze af te dichten, waardoor de brandveiligheid van het pand effectief wordt gegarandeerd. Onze expertise en ervaring zijn gericht op het verzekeren van correct geplaatste brandwerende afdichtingen. Zo dragen wij bij aan een veiligere omgeving voor alle betrokkenen.

Afdichting van doorvoering na een brand

Brandwerende doorvoeringen en afdichtingen regio Antwerpen

Tijdens onze inspecties in Antwerpen (maar ook daarbuiten), valt het ons op dat brandwerende compartimenten vaak onvoldoende of zelfs helemaal niet brandwerend zijn afgedicht. Dat vormt een kritiek aandachtspunt, vooral omdat de juiste brandwerende doorvoeringen essentieel zijn om te voorkomen dat vuur en rook zich via openingen en kieren door het gebouw verspreiden.

Onjuiste plaatsing van brandwerende doorvoeringen kan het algehele brandveiligheidsconcept van een gebouw ernstig in gevaar brengen. Daarom is het van levensbelang om deze doorvoeringen op de juiste wijze af te dichten, waardoor de brandveiligheid van het pand effectief wordt gegarandeerd. Onze expertise en ervaring zijn gericht op het verzekeren van correct geplaatste brandwerende afdichtingen. Zo dragen wij bij aan een veiligere omgeving voor alle betrokkenen.

Wat zijn brandwerende doorvoeringen?

Brandwerende doorvoeringen zijn speciale structuren die in gebouwen worden gebruikt om te voorkomen dat vuur en rook zich kunnen verspreiden via openingen zoals kieren en gaten in muren, vloeren en plafonds. Deze doorvoeringen worden geïnstalleerd op locaties waar kabelgoten, buizen, leidingen of andere systemen door de brandwerende compartimenten gaan.

Wat zegt de Belgische wetgeving over afdichting van doorvoeringen

De Belgische wetgeving is streng als het gaat om brandveiligheid in gebouwen en stelt duidelijke eisen aan brandwerende dichtingen. Het naleven van deze voorschriften belangrijk om de impact van een brand te minimaliseren en een veilige omgeving te creëren voor bewoners, werknemers en bezoekers van gebouwen.

Op 20 mei 2022 werden er belangrijke veranderingen doorgevoerd in de brandveiligheidswetgeving voor nieuwe gebouwen. Een van deze veranderingen is dat er nu verschillende oplossingen zijn toegelaten om in middelhoge gebouwen een lift en een binnentrap als één geheel brandwerend te omsluiten, in plaats van dat deze steeds afzonderlijk te moeten compartimenteren.

Kabeldoorvoering Dichten Brandwerend

Brandwerende afdichting van kabeldoorvoering

Hoe gaan wij te werk?

Het afdichten van doorvoeringen omvat diverse methoden, zoals het installeren van manchetten, het aanbrengen van kit, het gebruik van brandwerende verf, mortelbespuitingen en/of materialen die bij hitte opzwellen (intumescerend). Voor elke vorm van brandwerende afdichting hebben wij de gepaste oplossing en de benodigde deskundigheid.

Doorvoering Brandwerend Rei Projects

Doorvoering Brandwerend Rei Projects

Voordat we starten, voeren we een grondige inspectie uit om de specifieke vereisten van jouw project vast te stellen. We evalueren welke methoden en materialen het meest geschikt zijn voor jouw brandwerende doorvoeringen en afdichtingen, inclusief het gebruik van brandwerende rotswolplaten. Hiermee leggen we de fundamenten voor een gebouw met verbeterde brandveiligheid.

Na het afronden van de inspectie krijg je van ons een uitgebreide offerte en een persoonlijk dossier. Hierin presenteren we ons advies met betrekking tot de brandbeveiliging van de ondergrond, de keuze van materialen en de kosten voor de brandwerende afdichtingen, inclusief de toepassing van brandwerende rotswolplaten.

Bij de uitvoering van de brandwerende afdichtingen kiezen we doelbewust voor gecertificeerde materialen. De doorvoeren worden secuur afgewerkt met een speciale brandwerende coating.

Niet alleen garanderen onze brandwerende afdichtingen een veilige omgeving, ze zijn ook ontworpen om luchtdicht en rookbestendig te zijn. Door zorgvuldig alle kieren en openingen af te sluiten, draagt dit bij aan een betere luchtkwaliteit en kan je zelfs besparen op energiekosten.

Waarom brandwerende doorvoeringen en afdichtingen belangrijk zijn

In de dichtbebouwde en drukbevolkte omgeving als Antwerpen is het belang van brandwerende doorvoeringen en afdichtingen niet te onderschatten. Deze maatregelen zijn van vitaal belang om te waarborgen dat vuur en rook zich niet kunnen verspreiden via openingen en kieren in gebouwen. Vooral tijdens een brand is een goede afdichting van kabelgoten, buizen en leidingen essentieel om luchtdicht te blijven en te voorkomen dat rook binnendringt. Op deze manier wordt de toegang van zuurstof tot het vuur belemmerd en wordt de ongehinderde verspreiding van rook door het gebouw voorkomen. Door nauwkeurig brandwerende doorvoeringen en afdichtingen toe te passen, waarborgen we niet alleen de veiligheid van mensen, maar creëren we ook de mogelijkheid voor een veilige evacuatie tijdens noodsituaties.

doorvoering brandwerend afgedicht

Doorvoering brandwerend afgedicht

Wat zijn brandwerende doorvoeringen?

Brandwerende doorvoeringen zijn speciale structuren die in gebouwen worden gebruikt om te voorkomen dat vuur en rook zich kunnen verspreiden via openingen zoals kieren en gaten in muren, vloeren en plafonds. Deze doorvoeringen worden geïnstalleerd op locaties waar kabelgoten, buizen, leidingen of andere systemen door de brandwerende compartimenten gaan.

Wat zegt de Belgische wetgeving over afdichting van doorvoeringen

De Belgische wetgeving houdt streng toezicht op brandveiligheid in gebouwen, en dit heeft ook invloed op brandwerende dichtingen. Het naleven van deze voorschriften is van essentieel belang om de impact van brand te minimaliseren en een veilige omgeving te waarborgen voor bewoners, werknemers en bezoekers van gebouwen in onze stad.

Op 20 mei 2022 vond er een belangrijke verandering in de brandveiligheidswetgeving voor nieuwe gebouwen plaats. Deze veranderingen hebben directe gevolgen voor de manier waarop brandveiligheid wordt aangepakt. Een opvallende wijziging is dat nu in middelhoge gebouwen de lift en de binnentrap als één geheel brandwerend kunnen worden omsloten, in tegenstelling tot het afzonderlijk compartimenteren van deze elementen. Dit betekent een nieuwe benadering die bijdraagt aan de brandveiligheid van gebouwen in Antwerpen en daarbuiten.

Brandwerende dichting van kabeldoorvoer

Brandwerende dichting van kabeldoorvoer

Brandwerende afdichting van kabeldoorvoer

doorvoering brandwerend

Hoe gaan wij te werk?

Doorvoeringen afdichten gebeurt d.m.v. verschillende technieken, zoals het plaatsen van manchetten, kitten, aanbrengen van brandwerende verf, mortelbespuitingen en/of intumescerende materialen die opzwellen bij blootstelling aan hitte. Wij hebben voor elk brandwerende afdichting de juiste oplossing en de nodige expertise.

Stap 1: Inspectie vooraf

Voordat we starten, voeren we een grondige inspectie uit om de specifieke vereisten van jouw project vast te stellen. We evalueren welke methoden en materialen het meest geschikt zijn voor jouw brandwerende doorvoeringen en afdichtingen, inclusief het gebruik van brandwerende rotswolplaten. Hiermee leggen we de fundamenten voor een gebouw met verbeterde brandveiligheid.

Stap 2: Opmaak van offerte en dossier

Na het afronden van de inspectie krijg je van ons een uitgebreide offerte en een persoonlijk dossier. Hierin presenteren we ons advies met betrekking tot de brandbeveiliging van de ondergrond, de keuze van materialen en de kosten voor de brandwerende afdichtingen, inclusief de toepassing van brandwerende rotswolplaten.

Stap 3: Brandwerende Afdichtingen Plaatsen

Bij de uitvoering van de brandwerende afdichtingen kiezen we doelbewust voor gecertificeerde materialen. De doorvoeren worden secuur afgewerkt met een speciale brandwerende coating.

Stap 4: Lucht- en rookdichte afdichting

Niet alleen garanderen onze brandwerende afdichtingen een veilige omgeving, ze zijn ook ontworpen om luchtdicht en rookbestendig te zijn. Door zorgvuldig alle kieren en openingen af te sluiten, draagt dit bij aan een betere luchtkwaliteit en kan je zelfs besparen op energiekosten.

Waarom brandwerende doorvoeringen en afdichtingen belangrijk zijn

Brandwerende doorvoeringen en afdichtingen zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat vuur en rook zich niet verder verspreiden via voegen en gaten in de muur. Bij een brand is het van cruciaal belang dat de doorvoeren van kabelgoten, buizen en leidingen luchtdicht en rookdicht zijn. Zo voorkom je dat vuur wordt aangewakkerd door zuurstof en dat rook zich doorheen het gebouw verspreidt. Brandwerende doorvoeringen en afdichtingen dragen bij aan een veilige evacuatie tijdens een noodsituatie.

Hoe voeren we een brandwerende dichting uit?

REI Projects maken we vaak gebruik van brandwerende rotswolplaten voor het afdichten van doorvoeringen. Deze platen worden zorgvuldig voorbehandeld en bieden een uitstekende brandweerstand. Daarnaast werken we ook kabelgoten, buizen en leidingen nauwkeurig af met een brandwerende coating, om zo de brandwerende doorvoeringen op een efficiënte manier realiseren.

Maar iedere situatie is anders en alles hangt af van het wanddtype en wat er precies doorheen de wand gaat. Zo kan er naast brandwerende beplating ook worden geopteerd voor opbouwmanchetten, inbouwmanchetten, gips- of cementmortel, kitten, rotswolisolatie of isolatieschalen.

Onze aanpak is op maat gemaakt en begint steeds met een grondige analyse ter plaatse door een van onze brandexperts. Voor iedere doorvoer ontwikkelen we een technische uitvoeringsfiche met specifieke technieken en vereiste brandattesten. Die kan je ten allen tijde bekijken via onze REI Sealings App.

doorvoeringen bekijken in Sealings app

Enkele van onze

meest gestelde vragen

REI Projects maken we vaak gebruik van brandwerende rotswolplaten (Rockwool) voor het afdichten van doorvoeringen. Deze platen worden zorgvuldig voorbehandeld en bieden een uitstekende brandweerstand. Daarnaast werken we ook kabelgoten, buizen en leidingen nauwkeurig af met een brandwerende coating, om zo de brandwerende doorvoeringen op een efficiënte manier realiseren.

Maar iedere situatie is anders en alles hangt af van het wanddtype en wat er precies doorheen de wand gaat. Zo kan er naast brandwerende beplating ook worden geopteerd voor opbouwmanchetten, inbouwmanchetten, gips- of cementmortel, kitten, rotswolisolatie of isolatieschalen.

Onze aanpak is op maat gemaakt en begint steeds met een grondige analyse ter plaatse door een van onze brandexperts. Voor iedere doorvoer ontwikkelen we een technische uitvoeringsfiche met specifieke technieken en vereiste brandattesten. Die kan je ten allen tijde bekijken via onze REI Sealings App.

Brandwerende afdichtingen van kabelgoten, buizen en leidingen zijn essentieel voor het handhaven van de vereiste brandcompartimentering tussen verschillende ruimtes en vluchtwegen. Hierdoor wordt een veilige evacuatie tijdens een brand gegarandeerd. Bovendien werken wij alleen met gecertificeerde materialen die uitgebreide tests hebben ondergaan en zijn gecontroleerd op hun brandwerende eigenschappen. Daardoor zijn we er altijd zeker van dat ze voldoen aan de strengste normen en voorschriften en volledig lucht- en rookdicht zijn.

Passieve brandbeveiliging verwijst naar structurele maatregelen en materialen die zijn ontworpen om de verspreiding van vuur, rook en warmte te vertragen of te voorkomen. Dit omvat brandwerende materialen en constructietechnieken die de integriteit van een gebouw behouden tijdens een brand. Actieve brandbeveiliging omvat daarentegen systemen zoals sprinklers, brandalarmsystemen en brandblussers.

Brandwerende doorvoeringen dragen bij aan passieve brandbeveiliging door de verspreiding van vuur en rook via openingen in muren, vloeren en plafonds te beperken. Ze voorkomen dat een brand zich snel verspreidt naar aangrenzende ruimtes, waardoor kostbare tijd wordt gewonnen voor evacuatie en het beperken van schade.

Hoewel de initiële investering in brandwerende doorvoeringen misschien hoger lijkt, kunnen ze op lange termijn kostenbesparingen opleveren. Doorvoeringen die correct zijn afgedicht, voorkomen de snelle verspreiding van brand en rook, waardoor de schade aan eigendommen en infrastructuur wordt beperkt. Dit kan leiden tot lagere herstel- en renovatiekosten na een brand.

Bovendien dragen goed geïnstalleerde brandwerende doorvoeringen bij aan het behoud van de structurele integriteit van een gebouw, wat op lange termijn reparaties en vervanging van materialen kan verminderen. Verder kunnen brandwerende doorvoeringen bijdragen aan verzekeringspremies, aangezien verzekeringsmaatschappijen vaak gunstigere tarieven bieden voor gebouwen met een goede brandveiligheid.

Om de effectiviteit van brandwerende doorvoeringen te controleren, kun je regelmatig visuele inspecties uitvoeren. Let op eventuele tekenen van beschadiging, zoals losse materialen, scheuren, openingen of ontbrekende afdichtingen rond doorvoeringen. Zorg ervoor dat alle doorvoeringen zijn afgedicht volgens de aanbevolen normen en dat er geen potentiële zwakke plekken zijn waar vuur en rook kunnen binnendringen.

Daarnaast is het raadzaam om periodiek een professionele inspectie te laten uitvoeren door experts op het gebied van brandveiligheid. Wij kunnen geavanceerde tests uitvoeren om de brandwerendheid van doorvoeringen te beoordelen en eventuele problemen tijdig op te sporen.

Elke omgeving heeft zijn eigen specifieke behoeften en eisen op het gebied van brandveiligheid. Bij kantoorgebouwen moet bijvoorbeeld worden gezorgd voor een goede afdichting van doorvoeringen in scheidingswanden tussen kantoren en gangen.

In industriële faciliteiten is het belangrijk om rekening te houden met de aard van de materialen die worden verwerkt en de aanwezigheid van potentieel ontvlambare stoffen. Woongebouwen vereisen dan weer specifieke aandacht voor brandwerende afdichting van doorvoeringen in gemeenschappelijke ruimtes en tussen verschillende wooneenheden.

Het is raadzaam om samen te werken met experts op het gebied van brandveiligheid die bekend zijn met de specifieke behoeften van verschillende gebouwtypen om ervoor te zorgen dat de brandwerende doorvoeringen op de juiste manier worden geïntegreerd.

Samenwerken met REI Projects?

Met meer dan 15 jaar ervaring in het uitvoeren van hoogwaardige brandwerende afdichtingsoplossingen in Antwerpen en daarbuiten, is REI Projects toonaangevende expert op het gebied van brandveiligheid. Vertrouw op ons ervaren team van brandexperts, die zich inzetten voor de hoogste standaard in brandveiligheid. Neem vandaag nog contact met ons op voor een grondige inspectie van uw project en ontvang een vrijblijvende offerte. Samen zorgen we voor een veiligere toekomst van uw gebouw en de mensen die erin verblijven.

Samenwerken met REI Projects

Met meer dan 15 jaar ervaring in het uitvoeren van hoogwaardige brandwerende afdichtingsoplossingen in Antwerpen en daarbuiten, is REI Projects toonaangevende expert op het gebied van brandveiligheid. Vertrouw op ons ervaren team van brandexperts, die zich inzetten voor de hoogste standaard in brandveiligheid. Neem vandaag nog contact met ons op voor een grondige inspectie van uw project en ontvang een vrijblijvende offerte. Samen zorgen we voor een veiligere toekomst van uw gebouw en de mensen die erin verblijven.