LNG-tanks Fluxys

Dichtingen LNG-tanks

REI Projects kent de uitdagingen in de tankopslag. Het vermijden van elk incident waarbij mens en milieu gevaar kunnen lopen, dient de hoogste prioriteit te hebben. Veiligheid primeert. Logisch toch dat Fluxys dan voor REI Projects kiest!

LNG-tanks Fluxys